product-icon

service-icon

project-icon

black_line

ATOM ELECTRIC

      เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ งานวิศวกรรมไฟฟ้า บริการ รับออกแบบ วางแผน ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม รับแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบวงจร


vision

       vision-picเราจะพัฒนาความรู้ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพของบุคลากร โดย คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า   เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและลูกค้า

 

new-product-header

โครงการโรงไฟฟ้า TCG

โครงการโรงไฟฟ้า TCG.ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ         

BOILER MCC

โครงการ Boiler MCC 55tong.ออกแบบและติดตั้งตู้ MCC

  • โครงการโรงไฟฟ้า TCG

  • BOILER MCC


timer

Since